Profesionální služby

Budujte silné vztahy s klienty a identifikujte nové příležitosti s procesně řízeným CRM softwarem pro firmy poskytující profesionální služby

Požádat o živé demo

Moderní CRM software, který pomůže společnosti udržet si náskok před konkurencí

Creatio CRM pro poskytovatele služeb podporuje efektivní obchodní aktivity a umožňuje společnostem automatizovat zákaznicky orientované obchodní procesy. Tento profesionální CRM systém pomáhá konsolidovat data o zákaznících, zvyšuje efektivitu řízení prodeje, plánování a řízení projektů podle rolí, termínů, fází, porovnaní plánovaného času vs. skutečně odpracovaných hodin, jakož i řízení lidských zdrojů.

 • Řízení projektů a spolupráce

  Využijte Creatio pro efektivní spolupráci na projektech, stanovení termínů projektu, řízení nákladů, zadávaní úkolů vlastníkům nebo týmům:

  • Plánování vytížení, využití podnikových procesů pro přiřazení úkolů a zdrojů
  • Vypočítejte ceny na základě interních a externích sazeb zaměstnanců
  • Automaticky vypočítejte ceny služeb, sledujte všechny dodatečné náklady, analyzujte ziskovost projektu
 • Řízení lidských zdrojů

  Použijte Creatio k udržení veškeré informace o svých zaměstnancích a týmech na jednom místě:

  • Vytvořte a udržujte kompletní databázi zaměstnanců
  • Nastavte a sledujte rozvrhy týmu
  • Sledujte seznam aktivit zaměstnanců, monitorujte pracovní vytížení a role v rámci projektu
  • Nastavte interní i externí sazby, použijte je pro automatickou fakturaci
 • Správa zákazníků

  Vytvořte jednotnou databázi všech firem a kontaktů, se kterými pracujete, a vybudujte 360stupňový pohled na své klienty:

  • Sbírejte důležité údaje klientů prostřednictvím různých kanálů
  • Použijte různá kritéria k vytvoření klientských segmentů
  • Sledujte historii komunikace
  • Obohaťte zákaznické profily informacemi z otevřených zdrojů
  • Analyzujte svou klientskou databázi pro identifikaci nových příležitostí
 • Řízení prodejů a marketingu

  Využijte rozšířených možností Creatio pro řízení marketingu a prodejů:

  • Vytvořte a spusťte vícekanálové marketingové kampaně
  • Automatizujte obchodní procesy, rozšiřujte příležitosti pro křížové prodeje
  • Sledujte historii každé příležitosti, vybírejte nejlepší prodejní strategii
  • Sledujte termíny plnění dohody s klientem
 • Řízení dokumentů a znalostmi

  Poskytujte svým zaměstnancům okamžitý přístup k rozsáhlé dokumentaci a znalostní bázi:

  • Vytvořte šablony, uspořádejte kategorie dokumentů, umožněte správu verzí
  • Sledujte dokumenty v systému, jejich propojení se zákazníky, příležitostmi, objednávkami apod.
  • Automatizujte proces schvalovaní dokumentů
  • Okamžitý přístup k centrálnímu uložišti dokumentů v knihovně
 • Řízení obchodních procesů

  Automatizujte klíčové podnikové procesy s Creatio:

  • Bezproblémově řiďte všechny procesy jednaní se zákazníkem a interní úkoly
  • Automatizujte každodenní rutinu a pracovní postupy vašich zaměstnanců pro udržení jejich zaměření na klienty
  • Vytvořte a optimalizujte procesy pomocí intuitivního vizuálního návrháře procesů
  • Zjednodušte interní komunikaci

Promluvme si! Kontaktujte nás a my vám ukážeme, jak může Creatio prospět vašemu podnikání