360° pohled na zákazníka

 • Jednotná zákaznická databáze
 • Kompletní profil
 • Segmentace právnických a fyzických osob
 • Historie interakcí a komunikace
 • Obohacení dat na základě sociálních médií
 • Analytika klientské databáze

 

 Vytvořte 360stupňový pohled na zákazníky vaší banky: spravujte profily právnických osob, kontaktní údaje, prohlédněte si celou historii interakcí s každým klientem, zobrazte si produkty, které byly nabízeny, a transakce, které byly klientem provedeny, včetně smluv, bankovních účtů a karet, stejně jako všechny ostatní finanční nástroje. S Financial Services Creatio, sales edition můžete vytvořit maximálně efektivní komunikační strategii, nabízet zákazníkům relevantní finanční produkty a zlepšovat služby.

Systém umožňuje segmentovat vaše klienty dle oboru, ročního obratu, počtu zaměstnanců, geografie, přiřazovat priority založené prakticky na jakémkoliv souboru obchodních pravidel a přidat váhu každému parametru profilu zákazníka. Creatio udržuje informace o každé interakci s každým firemním klientem, což vám umožňuje vyhodnotit průběh vašich vztahů, změnit váš přístup k dosažení lepších výsledků a dělat dobře promyšlené rozhodnutí na základě údajů. Můžete snadno najít zákazníky na Facebooku nebo Twitteru a obohacovat jejich profily v Creatio pomocí předpřipravených funkcí a integrace se sociálními médií. Při vytváření nových záznamů systém automaticky kontroluje duplicity, můžete také provést manuální kontrolu nebo naplánovat opakující se vyhledávání duplicitních fyzických i právnických osob. Analyzujte vaši zákaznickou databázi pomocí systémových dashboardů a převeďte data do přehledných reportů, které pomůžou identifikovat nové příležitosti.

Nástroje pro spolupráci

 • Firemní sociální síť
 • Komunikační panel
 • Úkoly a kalendář
 • Email
 • Hovory
 • Analytika

 

 Financial Services Creatio, sales edition nabízí solidní nástroje pro spolupráci, které mohou zvýšit produktivitu vašeho týmu:

Firemní sociální síť: zapojte se, spolupracujte a sdílejte informace lépe! Sledujte aktualizace různých kanálů, projektů nebo kontaktů. Systém umožňuje uživatelům různých oddělení, organizačních jednotek a poboček diskutovat o zákaznících, obchodech a projektech, sdílet osvědčené postupy, získávat odpovědi na otázky, „lajkovat“ nebo komentovat příspěvky.

Komunikační panel: volejte, spravujte emaily, schvalujte smlouvy a spolupracujte ve firemní sociální síti přímo ze systému.

Úkoly a kalendář: vytvořte osobní nebo skupinové úkoly spojené s kontakty, příležitostmi nebo dokumenty. Synchronizujte úkoly a kalendář s Kalendářem Google a Microsoft Exchange a dostávejte oznámení a připomenutí v oznamovacím panelu.

Email: spravujte emaily ze všech vašich emailových schránek v jednom prostředí Financial Services Creatio, sales edition díky integrací s MS Exchange a Gmail. Email může být spojen s firmou, příležitostí, objednávkou nebo jiným objektem.

Hovory: přistupujte ke kompletní historii hovorů v komunikačním panelu, nastavte rychlou volbu, využijte výhod nahrávání hovorů. Kromě toho mohou uživatelé Creatio volat, a dokonce i provádět video hovory s jinými uživateli systému zcela zdarma!

Analytika: sledujte produktivitu zaměstnanců na základě jejich úkolů, emailů a telefonátů. Všechny dashboardy jsou snadno přizpůsobitelné a mohou sledovat důležité ukazatele

Řízení byznys procesů

 • Vizuální návrhář procesů
 • Uživatelský průvodce pro rychlé modelování procesů
 • Knihovna procesů
 • Monitorování a analytika procesů

 

Použijte Financial Services Creatio, sales edition pro modelování procesů prostřednictvím předkonfigurovaných prvků pro vytváření aktivit (úkoly, hovory a emaily), práci se stránkami, zpracování dat a vyvolání externích služeb. Jednoduše označte posloupnost akcí a vlastníků a Creatio automaticky sestaví příslušný diagram v BPMN.

Zabudované procesy a osvědčené postupy v Financial Services Creatio, sales edition vám pomůžou automatizovat veškeré vnitřní procesy – od schválení dokumentů až po složité projekty se zapojením více týmů. Používejte je, upravujte nebo vytvořte nové tak, aby odpovídaly specifickým potřebám vaší banky. Mějte přehled o veškerých metrikách v rámci procesů pomocí různých proměnných (vlastníci, obory, produktové řady atd.). Vizualizujte procesní data pomocí vlastních dashboardů za pomoci snadno použitelného žurnálu procesů.

Řízení byznys procesů

Řízení zájemců

 • Generace zájemců
 • Kvalifikace zájemců
 • Distribuce zájemců
 • Zahájení prodeje
 • Analytika zájemců

 

Financial Services Creatio, sales edition umožňuje sledovat zájmy ze široké škály zdrojů. Automaticky ověřte data, vytvořte nový kontakt a systém vás provede procesem řízení zájemců. Generujte, kvalifikujte a distribujte zájemce s Financial Services Creatio, sales edition – použijte systém ke sloučení duplicit zájemců, propojení zájemce s firmou, obohacení dat zájemce užitečnými informacemi, aby byl plně připraven pro následující prodej. Financial Services Creatio, sales edition může pomoci distribuovat zájemce na základě potřeb potenciálního zákazníka, profilu a také aktuálního vytížení každého obchodníka. V případě, že zájem nebyl kvalifikován pro prodej, může být přiřazen ke kampani rozvíjení zájmu.

Jakmile je kvalifikační proces dokončen, přiřaďte zájmy těm správným lidem a týmům. Zachyťte historii komunikace se zájemcem. V případě, že je potenciální zákazník připraven, může být hned zahájen proces řízení příležitosti. Použijte dashboardy k analýze statistik, jako je množství a kvalita nových zájemců, míra konverze atd.

Řízení zájemců

Řízení příležitostí

 • Jednotná databáze bankovních prodejů
 • Historie příležitostí
 • Zabudované prodejní procesy
 • Zahájení prodeje
 • Kvalifikace
 • Analýza potřeb
 • Prezentace
 • Identifikace klíčových kontaktů
 • Vývoj a vytvoření nabídky
 • Vyjednávání a taktika prodeje
 • Uzavírání smluv
 • Pipeline prodeje
 • Analytika prodeje

 

Spravujte všechny příležitosti v Financial Services Creatio, sales edition – definujte taktiku pro každou příležitost, identifikujte lidi, zodpovědné za klíčové rozhodování, sledujte konkurenty, analyzujte jejich silné a slabé stránky. Generujte odhady, které berou v potaz rozpočet klienta, fázi příležitosti a pravděpodobnost prodeje. Pro každou příležitost, bez ohledu na její stav, sledujte její kompletní historii: aktivity, emaily, smlouvy, diskuze, soubory a poznámky.

Využijte zabudovaných procesů a osvědčených postupů pro bankovní prodeje, čímž se výrazně zvyšuje šance obchodníka na úspěšné uzavření každého obchodu. Použijte systém k zahájení prodeje, dělejte inteligentní rozhodnutí při kvalifikaci příležitosti, analyzujte potřeby zákazníků, vyberte příslušnou prezentaci z digitální knihovny, spravujte seznam klíčových kontaktů, vyviňte a předložte vhodný návrh a řiďte proces vyjednávání. Až je smlouva podepsána, zadejte svou výhru do systému a dostaňte se na žebříček. Využijte nástroj pipelinu prodeje v systému pro analýzu výkonnosti banky v každé fázi – posuďte konverzi mezi fázemi, hodnoďte integritu pipelinu a porovnejte pipeliny jednotlivých obchodníků nebo oddělení. Získejte kompletní statistiku příležitostí v Financial Services Creatio, sales edition.

Řízení příležitostí

Řízení produktu

 • Jednotný katalog bankovních produktů

 

Bez ohledu na složitost a velikost portfolia produktů a služeb vaší banky je můžete uložit do Financial Services Creatio, sales edition. Každý produkt může odpovídat neomezenému počtu parametrů: úrokové sazby, termíny, splátkové kalendáře a mnoho dalších.

Řízení účtů

 • Jednotná databáze smluv
 • Související dokumenty
 • Jednotná databáze bankovních účtů a karet
 • Řízení finančních ukazatelů

 

S Financial Services Creatio, sales edition mohou uživatelé snadno spravovat všechny smlouvy, související specifikace a další dohody. Systém upozorní obchodníka, pokud se blíží data obnovy smlouvy. Můžete nastavit spojení mezi dokumenty a rychle přecházet z jednoho dokumentu do druhého.

Zobrazte si informace o účtech zákazníků, jejich aktuálním stavu, zůstatky apod. Můžete si také zjistit, které karty byly vydávány zákazníkovi a s jakými účty jsou spojeny. Spravujte data nejdůležitějších finančních ukazatelů vašich firemních klientů či zákaznických segmentů v různých obdobích. Srovnejte cílové hodnoty s aktuálními finančními výsledky, analyzujte data a vytvářejte optimální strategii další interakce s každým zákazníkem.

Řízení znalostí

 • Znalostní báze
 • Struktura znalostní báze

 

Znalostní báze je on-line knihovna, která ukládá články, skripty, pokyny pro nové zaměstnance, šablony dokumentů, prezentace, odpovědi na často kladené otázky a další užitečné materiály. Znalostní báze používá funkce sociálních sítí – uživatelé mohou „lajknout“ příspěvky a sdílet nápady a komentáře.

Segmentujte články v rozsáhlé znalostní bázi pro rychlé nalezení nejčastěji používaných dokumentů a článků. Přidání tagů (klíčových slov) a odkazování na ostatní články umožní ještě snazší nalezení záznamu, který potřebujete, ve znalostní bázi.

Analytika

 • Nastavení dashboardů
 • Dashboardy obchodníků

 

Obchodníci banky mohou získat 360stupňový pohled na svou efektivitu díky konsolidovaném dashboardu – hodnoťte klíčové KPI a sledujte tržby dle konzultanta, oddělení, bankovní služby apod. S Financial Services Creatio, sales edition můžete získat relevantní statistické údaje nebo vybrané ukazatele zobrazit jako grafy, vytvářet seznamy nejdůležitějších informací a sledovat své výsledky.

Synchronizace a integrace

 • Import dat z / do Excelu
 • Integrace s MS Exchange
 • Emailová integrace pomocí IMAP / SMTP

 

Financial Services Creatio, sales edition nabízí zabudované nástroje pro import dat a integraci:

Excel: rychle importujte nebo exportujte data firem a kontaktů, produktový katalog, dokumenty atd.

Microsoft Exchange: proveďte bezproblémovou integraci pro zjednodušení procesů synchronizace emailů, kontaktů a úkolů. Můžete nastavit synchronizační frekvenci (denně, každou hodinu nebo častěji) a vždy mít všechny příslušné údaje po ruce.

Google:  synchronizujte emaily, kalendář a kontakty s vaším účtem. Oboustranná integrace vám umožní nepřepínat mezi aplikacemi pro posílání emailů nebo spravování vašeho kalendáře.

IMAP / SMTP:  ukládejte si celou historii emailové komunikace s klientem v Creatio bez ohledu na poskytovatele e-mailu – odesílejte a přijímejte emaily bez opuštění aplikace.

Systémový návrhář

 • Přizpůsobení uživatelského rozhraní
 • Uživatelské přizpůsobení
 • Přizpůsobení mobilní aplikace
 • Role uživatelů a přístupová práva
 • LDAP integrace
 • Žurnál aktivit

 

Přizpůsobte si Creatio, aby vyhovoval vašim jedinečným obchodním potřebám a požadavkům – nastavte pracovní prostor, zobrazte/skryjte systémové sekce pro různé role uživatelů, nebo personalizujte aplikaci přidáním loga společnosti nebo změnou barvy podle firemního stylu, uspořádejte, přidávejte a odstraňujte číselníky, datová pole nebo celé stránky. Tyto nástroje můžete použít pro změnu zobrazení dat nebo obchodní logiky bez programování.

V Financial Services Creatio, sales edition jste schopni udělit nebo odepřít přístup k jednotlivým záznamům nebo skupinám záznamů, jakož i určit, které části jsou k dispozici určitým uživatelským rolím. Použijte přístupové údaje služby Active Directory pro přístup do systému – nemusíte si pamatovat různá uživatelská jména a hesla. Žurnál aktivit vede evidenci všech operací s kritickými daty a umožňuje rychlé vyhledávání informací a také přístup k chronologii všech událostí v systému.