360° pohled na zákazníka

 • Jednotná zákaznická databáze
 • Kompletní profil
 • Segmentace právnických a fyzických osob
 • Historie interakcí a komunikace
 • Obohacení dat pomocí sociálních médií
 • Hledání a slučování duplicit
 • Analytika klientské databáze

 

Vybudujte si 360stupňový pohled na vaše zákazníky: vytvořte jednotnou databázi stávajících i potenciálních klientů, veďte evidenci kontaktních údajů, historie interakcí, požadavků klientů a produktů. S Creatio customer journey jste schopni řídit úplnost profilů zákazníků – v případě informačních mezer systém sám požádá uživatele o doplnění chybějících údajů. Můžete snadno najít zákazníky na Facebooku nebo Twitteru a obohacovat jejich profily v Creatio díky integraci se sociálními médii.

S Financial Services Creatio, customer journey edition můžete efektivněji spravovat vaši zákaznickou databázi – identifikovat a odstranit duplicitní záznamy, provést důkladnou analýzu, identifikovat nejlepší zákazníky, kteří by mohli pomoci vaší společnosti růst. Systém sleduje každou interakci s firmou nebo kontaktem, včetně schůzek a hovorů, smluv a použitých produktů. Financial Services Creatio, customer journey edition nabízí rozšířené nástroje segmentace k vytvoření vlastních segmentů podle sociodemografických dat, identifikaci nejperspektivnějších klientů a jejich kategorií a nalákání zákazníků vašich konkurentů. Přizpůsobitelné dashboardy v aplikaci Creatio pomáhají dávat pozor na klíčové ukazatele efektivity.

360° pohled na zákazníka

Omnikanálové komunikace

 • Komunikační panel
 • Email
 • Hovory
 • Firemní sociální síť
 • Úkoly a kalendář
 • Analytika

 

Financial Services Creatio, customer journey edition podporuje omnikanálovou komunikaci ke zlepšení efektivity výkonu:

Komunikační panel: volejte, spravujte emaily, schvalujte smlouvy a spolupracujte ve firemní sociální síti přímo ze systému.

Email: spravujte emaily ze všech vašich emailových schránek v jednom prostředí Financial Services Creatio, sales edition díky integrací s MS Exchange a Gmail. Email může být spojen s firmou, příležitostí, objednávkou nebo jiným objektem.

Hovory: přistupujte ke kompletní historii hovorů v komunikačním panelu, nastavte rychlou volbu, využijte výhod nahrávání hovorů. Kromě toho mohou uživatelé Creatio volat, a dokonce i provádět video hovory s jinými uživateli systému zcela zdarma!

Firemní sociální síť: zapojte se, spolupracujte a sdílejte informace lépe! Sledujte aktualizace různých kanálů, projektů nebo kontaktů. Systém umožňuje uživatelům různých oddělení, organizačních jednotek a poboček diskutovat o zákaznících, obchodech a projektech, sdílet osvědčené postupy, získávat odpovědi na otázky, „lajkovat“ nebo komentovat příspěvky.

Úkoly a kalendář: vytvořte osobní nebo skupinové úkoly spojené s kontakty, příležitostmi nebo dokumenty. Synchronizujte úkoly a kalendář s Kalendářem Google a Microsoft Exchange a dostávejte oznámení a připomenutí v oznamovacím panelu.

Analytika: sledujte produktivitu zaměstnanců na základě jejich úkolů, emailů a telefonátů. Všechny dashboardy jsou snadno přizpůsobitelné a mohou sledovat důležité ukazatele

Omnikanálové komunikace

Katalog produktů

 • Jednotný katalog bankovních produktů
 • Vlastnosti produktu
 • Matice produktové segmentace
 • Dokumentace produktu

 

Bez ohledu na složitost a velikost portfolia produktů a služeb vaší banky, je můžete uložit do Financial Services Creatio, customer journey edition. Každý produkt může odpovídat neomezenému počtu parametrů: úrokové sazby, termíny, splátkové kalendáře atd. Specifikujte finanční vlastnosti jednotlivých produktů pro snadné nalezení služeb, které přesně odpovídají požadavkům klienta. Systém umožňuje zjednodušit proces výběru produktu pomocí určení vhodných segmentů zákazníků pro každý produkt a snadno spravovat všechno potřebné papírování.

Katalog produktů

Procesy konzultace

 • Procesy konzultace
 • Výběr produktu
 • Zpracování poptávky

 

Poskytujte klientům kompetentní a přesné poradenské služby pomocí zabudovaných konzultačních procesů. Vyberte si správný proces v závislosti na cílech a preferencích klienta, abyste vytěžili co nejvíce z vaší komunikace. Systém umožňuje vyhledávání produktů dle různých parametrů a vlastností, což zajišťuje, že klientům jsou nabízeny nejvhodnější varianty. Automatizujte zpracování poptávky klienta pro zajištění vysoce kvalitních služeb. Sledujte stavy a termíny poptávek a monitorujte zpětnou vazbu pro optimalizaci procesů.

Procesy konzultace

Prostor manažera

 • Rozhraní pokladníka
 • Konzultace
 • Upomínky

Financial Services Creatio, customer journey edition umožňuje okamžitý přístup k profilům klientů pomocí předkonfigurovaného rozhraní v jediném okně – poskytujte odborné konzultace, registrujte žádosti a dostávejte upozornění o důležitých událostech. Souhrnné údaje každého klienta umožňují lepší personalizaci komunikace a zlepšují celkovou spokojenost zákazníků. Udržujte trvalý dialog se svými klienty během celého cyklu: od úvodní konzultace k uzavření smlouvy a podpoře. Systém bude informovat pokladníka o nadcházejících platbách, prodloužení smluv, rozhodnutí o žádostech a věrnostním programu.

Prostor manažera

Prostor agenta

 • Rozhraní agenta
 • Omnikanálové interakce s klienty

Použijte Financial Services Creatio, customer journey edition ke zvýšení efektivity front office banky tím, že ozbrojíte agenty nástrojem pro správu svých každodenních úkolů v předkonfigurovaném rozhraní v jediném okně – jednoduše spravujte fronty požadavků, provádějte hromadné komunikace, sdílejte informace prostřednictvím firemní sociální sítě a sledujte svůj výkon v rozhraní v jediném okně. Zpracujte všechny příchozí zprávy a hovory, přistupujte k odchozímu volání na vysoce profesionální úrovni, poskytujte poradenství klientům a registrujte žádosti a požadavky pomocí nejvhodnějších kanálů.

Prostor agenta

Prostor vedoucího

 • Rozhraní vedoucího
 • Řízení fronty
 • Řízení týmové práce

 

V Financial Services Creatio, customer journey edition můžete plánovat a sledovat práci agentů kontaktního centra: nástroje nastavení fronty, připravené k použití analytické zprávy a rejstříky. Můžete vytvářet různé typy front, použít nástroje pro konfiguraci fronty pro plánování vyřešení případů, nastavit parametry fronty, definovat priority a přiřazovat agenty. Sledujte práci týmu kontaktního centra a sledujte kvalitativní a kvantitativní výsledky každého agenta a týmu jako celku v reálném čase. Jakákoli zpráva může být změněna, aby brala v úvahu ty ukazatele, které jsou důležité pro aktuální rozsah prací.

Prostor vedoucího

Řízení byznys procesů

 • Vizuální návrhář procesů
 • Uživatelský průvodce pro rychlé modelování procesů
 • Knihovna procesů

 

Použijte Financial Services Creatio, customer journey edition pro navrhnutí procesů prostřednictvím předkonfigurovaných prvků pro vytváření aktivit (úkolů, hovorů a emailů), práci se stránkami, zpracování dat a vyvolání externích služeb. Jednoduše označte posloupnost akcí a vlastníků a Creatio automaticky sestaví příslušný diagram v BPMN.

Automatizujte všechny procesy v zákaznickém centru banky – od řízení případů k vyřešení problémů. Procesy a osvědčené postupy jsou již sestaveny v systému, ale také mohou být snadno upraveny tak, aby vyhovovaly jakémukoliv konkrétnímu modelu služeb. Vizualizujte procesní data pomocí vlastních dashboardů a snadno použitelného žurnálu procesu. Monitorování a analytika procesů

Řízení byznys procesů

Smlouvy a dokumenty

 • Jednotná databáze smluv
 • Dokumenty klientů
 • Jednotný registr bankovních účtů a karet

 

 Použijte Financial Services Creatio, customer journey edition pro správu všech smluv, souvisejících specifikací a dalších dohod – přiložte elektronické verze a fotokopie smluv; sledujte detaily smluv a historii změn. Vytvořte smlouvy ručně nebo automaticky na základě objednávek. Můžete sledovat dokumenty v systému, určit jejich typ a jejich propojení na klienty, příležitosti či smlouvy.  

Creatio umožňuje nastavit spojení mezi dokumenty a rychle přecházet z jednoho dokumentu do druhého. Uložte historii schválení a chronologii aktivit pro každý dokument. Sledujte údaje o bankovních účtech klientů, jejich stavy a zůstatky. Můžete také vidět, jaké typy karet byly vydány a na které účty jsou napojeny.

Smlouvy a dokumenty

Řízení znalostí

 • Znalostní báze
 • Vyhledávání článků

Znalostní báze je on-line knihovna, která ukládá články, skripty, pokyny pro nové zaměstnance, šablony dokumentů, prezentace, odpovědi na často kladené otázky a další užitečné materiály. Znalostní báze používá funkce sociálních sítí – uživatelé mohou „lajknout“ příspěvky a sdílet nápady a komentáře. To pomáhá ostatním uživatelům rychle a snadno najít nejpopulárnější prezentaci nebo nejužitečnější odpověď. Použitím článků znalostní báze budete moci řešit případy rychleji a zaručit tak vysokou kvalitu služeb pro své klienty a partnery.

Řízení znalostí

Synchronizace a integrace

 • Import dat z / do Excelu
 • Integrace s MS Exchange
 • Integrace s Google
 • Integrace s bankovními systémy třetích stran

Creatio customer journey nabízí zabudované nástroje pro import dat a integraci:

Excel: rychle importujte nebo exportujte data firem a kontaktů, produktový katalog, dokumenty atd.

Microsoft Exchange: proveďte bezproblémovou integraci pro zjednodušení procesů synchronizace emailů, kontaktů a úkolů. Můžete nastavit synchronizační frekvenci (denně, každou hodinu nebo častěji) a vždy mít všechny příslušné údaje po ruce.

Google: synchronizujte emaily, kalendář a kontakty s vaším účtem. Oboustranná integrace vám umožní nepřepínat mezi aplikacemi pro posílání emailů nebo spravování vašeho kalendáře.

Integrace s bankovními systémy třetích stran: udělejte integraci s primárními bankovními a účetními systémy, underwriting, ověřovacími nebo back-end systémy. Creatio nabízí otevřené API s cílem zajistit hladkou integraci s různými aplikacemi používanými bankou.

Synchronizace a integrace

Systémový návrhář

 • Přizpůsobení uživatelského rozhraní
 • Uživatelské přizpůsobení
 • Přizpůsobení mobilní aplikace
 • Role uživatelů a přístupová práva
 • LDAP integrace
 • Žurnál aktivit

 

Přizpůsobte si Creatio, aby vyhovoval vašim jedinečným potřebám a požadavkům – nastavte pracovní prostor, zobrazte/skryjte systémové sekce pro různé role uživatelů, nebo personalizujte aplikaci přidáním loga společnosti nebo změnou barvy podle firemního stylu, uspořádejte, přidávejte a odstraňujte číselníky, datová pole nebo celé stránky. Tyto nástroje můžete použít pro změnu zobrazení dat nebo obchodní logiky bez programování.

V Marketing Creatio jste schopni udělit nebo odepřít přístup k jednotlivým záznamům nebo skupinám záznamů, jakož i určit, které části jsou k dispozici určitým uživatelským rolím. Použijte přístupové údaje služby Active Directory pro přístup do systému – nemusíte si pamatovat různá uživatelská jména a hesla. Žurnál aktivit vede evidenci všech operací s kritickými daty a umožňuje rychlé vyhledávání informací a také přístup k chronologii všech událostí v systému.

Systémový návrhář