Státní správa

Zvyšte provozní efektivitu, poskytujte výjimečnou úroveň služeb pro občany, centralizujte data a zvyšte transparentnost díky procesně řízenému CRM systému Creatio pro státní správu

Požádat o živé demo

Řešení pro řízení vztahů se zákazníky, které pomůže vybudovat vztahy s občany zaměřené na člověka

Creatio nabízí vertikální CRM řešení, které umožní vládním organizacím zefektivnit klíčové byznys procesy a zvýšit spokojenost zákazníků. Orgány státní správy mohou využít výhod Creatio CRM ke splnění stále rostoucích očekávání jednotlivců a organizací v digitální éře, jakož i ke zvýšení efektivity správy dat, sdílení informací a spolupráce napříč odděleními.

 • Sjednocená a bezpečná databáze pro správu citlivých dat

  Komplexní databáze CRM umožňuje udržet kompletní historii všech komunikací na jednom místě:

  • Správa firem a kontaktů
  • Historie interakcí a komunikace
  • Inteligentní vyhledávání duplicit a jejich sloučení pro udržování přehlednosti a aktuálnosti údajů
  • Kompletní historie interakcí se zákazníky
  • Jednotná databáze pro rychlý a pohodlný přístup ke službám a informacím
  • Integrace dat z různých zdrojů a kanálů
  • Obohacovaní dat informacemi z otevřených zdrojů
 • Pokročilé funkce pro správu případů

  Creatio nabízí sadu nástrojů pro efektivní správu případů a požadavků zákazníků:

  • Komplexní vícestupňová správa případů s multi-organizační strukturou a možnostmi sofistikovaného řazení do front, směrování a eskalace
  • Přiřazení na základě dovedností a rolí
  • Sledování stavu a doby trvání vyřešení případů
  • Capacità di azione Next-best con il supporto decisionale in tempo reale
  • Výhody lepšího dalšího kroku a podpora rozhodování v reálném čase
  • Předem definované byznys pravidla pro správu případů a jejich řešení, včetně automatizovaného vyřešení pro určité kategorie pravidel v případě eskalace
  • Firemní sociální síť ke spolupráci na případu
 • Vícekanálové komunikace

  Využijte vícekanálových komunikací, které umožní získaní stejných zkušeností napříč různými kanály pro zaměstnance, občany a partnerské organizace:

  • Nástroje pro účinné zapojení zákazníků v různých kanálech: web, sociální sítě, chat, e-mail, mobilní telefon, osobní komunikace
  • Přístup v terénu prostřednictvím mobilních zařízení
  • Firemní sociální síť (ESN) umožňující sledovat nejnovější aktualizace a oznámení o projektech, případech, žádostech či dokonce kontaktech z různých kanálů
 • Řízení projektů a spolupráce

  Nástroje pro efektivní spolupráci na projektech, stanovení termínů projektu, řízení nákladů, zadávaní úkolů vlastníkům nebo týmům:

  • Plánování vytížení, využití podnikových procesů pro přiřazení úkolů a zdrojů
  • Vypočítejte ceny na základě interních a externích sazeb zaměstnanců
  • Automaticky vypočítejte ceny služeb, sledujte všechny dodatečné náklady, analyzujte ziskovost projektu
  • Komplexní pracovní postupy a nástroje pro spolupráci, které pomůžou zlepšit koordinaci mezi týmy pracujícími na případech, agenturami a partnerskými organizacemi
  • Funkce spolupráce, které pomáhají místním organizacím synchronizovat řešení občanských požadavků
 • Řízení lidských zdrojů

  Použijte Creatio k udržení veškerých informací o vašich zaměstnancích a týmech na jednom místě:

  • Nástroje pro vytvoření a udržovaní kompletní databáze zaměstnanců
  • Uživatelsky přívětivé rozvrhy týmu
  • Seznam aktivit zaměstnanců, monitorování pracovního vytížení a rolí v rámci projektu
  • Monitorování výkonnosti zaměstnanců
 • Řízení obchodních procesů

  Automatizujte klíčové podnikové procesy s Creatio:

  • Automatizované procesy správy případů, zabudované procesy
  • Automatizované procesy poskytování licencí, povolení a schvalovaní žádostí
  • Všechny procesy jednaní se zákazníkem a interní úkoly
  • Automatizace každodenní rutiny a pracovních postupů
  • Uživatelsky přívětivý vizuální návrhář procesů pro vytvoření a optimalizaci procesů
 • Rozšířený zákaznický servis

  Poskytujte účinnější a efektivnější služby s přesným a kompletním pohledem na vaše zákazníky:

  • Automatizace kontaktního centra
  • Řízení vícekanálových služeb
  • Řízení úrovně služeb: individuální přístup ke každému občanovi díky segmentaci a přiřazení příslušné servisní úrovně pro každý segment
  • Správa automatizované korespondence
  • Dashboardy pro analýzu služeb
 • Pokročilé řízení dokumentů a znalostí

  Řízení dokumentů a znalostí pro uspořádání a rychlý přístup k důležitým informacím:

  • Šablony, správa kategorií dokumentů s možností povolit správu verzí
  • Funkce pro správu dokumentů k určení typu dokumentu a jejího spojení s občany, případy apod.
  • Automatizujte proces schvalovaní dokumentů
  • Okamžitý přístup k centrálnímu uložišti dokumentů, včetně popisu postupů, doporučení, šablon dokumentů atd.
  • Historie schvalovaní a chronologie aktivit pro každý dokument; spojení dokumentů; správa verzí
  • Poskytování služeb v souladu s podmínkami SLA

Promluvme si! Kontaktujte nás a my vám ukážeme, jak může Creatio prospět vašemu podnikání