360° pohled na zákazníky

 • Sociodemografické údaje
 • Historie událostí zákazníků
 • Pochopení potřeb a preferencí zákazníka
 • Čištění dat a sloučit duplicit
 • Analytika zákaznické databáze

 

Získejte úplný přehled o svých zákaznících: ukládejte informace o oboru, velikosti firmy, polohy, pozoruhodných událostí, historii kariéry kontaktů a mnoho dalšího v Marketing Creatio. Použijte systém ke sledování preferencí zákazníků a jejich nákupního chování – přiřaďte je odpovídajícímu produktu nebo službě pro vyhotovení nabídek, které by je mohly zajímat v budoucnosti.

Marketing Creatio umožňuje spravovat kompletní profil, přidávat body každému parametru v profilu zákazníka a pohodlně vizualizovat data, čistit je a sloučovat duplicity. Pomocí analytických nástrojů můžete mít kompletní přehled stávajících i potenciálních zákazníků v databázi.

Vyhledávejte a segmentujte databázi, budujte personalizovanou komunikační strategii pro zvýšení šance konverze poptávky v obchod.

360° pohled na zákazníky

Segmentace

 • Nástroj pro segmentaci
 • Práce s cílenými segmenty publika

 

Marketing Creatio umožňuje využití opravdu individuálního přístupu - segmentujte databázi a vytvářejte vlastní cílové segmenty na základě dat uložených v systému, pomocí rychlých filtrů rozdělujte publikum dle zájmů, role nebo jiných kritérií. Vytvořte dynamické složky pro segmenty publika, budujte osobní komunikace s kontakty v každém segmentu, snadno vytvářejte leady a předávejte obchodnímu oddělení pouze připravené k obchodu leady.

Segmentace

Sledování chování návštěvníků webu

 • Sledování událostí na webu
 • Sledování zdrojů leadů

 

Shromažďujte informace o navštívených stránkách, cestách a čase stráveném vašimi zákazníky na firemních stránkách a přidávejte ji do profilu leadu v Marketing Creatio. Sledujte zdroje leadů pro vyhodnocení efektivity kanálů použitých pro generaci leadů v rámci marketingových kampaní a zaměřte svá úsilí na nejlépe fungující kanály.

Sledování chování návštěvníků webu

Řízení leadů

 • Jediné rozhraní pro řízení leadů
 • Kvalifikace leadů
 • Předaní obchodnímu oddělení
 • Analytika leadů

 

S Marketing Creatio jsou uživatelé schopni určit kanály generace leadů a sledovat jejich zdroje pro hodnocení efektivity v rámci marketingových kampaní. Systém umožňuje kontrolovat správnost profilu leadu, vyhledávat duplicitní leady, spojit je s odpovídající firmou a obohatit údaje o leadu díky užitečným nástrojům.

Použijte pipeline leadů k hodnocení konverze celého procesu řízení potenciálních zákazníků. Zvyšte konverzi zájemců v obchody díky hloubkové analýze svých potenciálních zákazníků. Zaznamenávejte historii komunikace v souladu s prodejním procesem. V případě, že zákazník je připraven k objednávce, zahajte odpovídající obchodní proces jediným kliknutím.

Řízení leadů

Trigger kampaně

 • Intuitivní návrhář kampaní
 • Kampaně péče o leady (lead nurturing)
 • E-maily dle spouštěče
 • Analytika

 

Použijte Marketing Creatio pr vytvoření účinných vícekanálových kampaní - naplánujte je pomocí jednoduchého vizuálního návrháře a definujte podmínky pro přechod mezi jednotlivými fázemi kampaně. Automatizované kampaně péče o leady budou stimulovat zájem potencionálních klientů o vaše produkty nebo služby.

Systém umožňuje nastavit e-maily se spouštěči na bázi chování leadu na webových stránkách nebo jiných událostí, segmentu publika dle různých kritérií pomocí inteligentní filtrace a vybudovat komunikaci se zájemci, které se zatím od vás nic nekoupili. Ke hodnocení účinnosti kampaní se spouštěči použijte marketingové analytické nástroje Creatio - zacilte svá úsilí na nejrelevantnější publikum, kanál a přístup.

Trigger kampaně

Personalizovaný emailový marketing

 • Hromadné e-maily pomocí několika kliknutí
 • Vizuální návrhář obsahu
 • Personalizace
 • Split testování e-mailů
 • Statistiky kliknutí
 • Sledování UTM kódů
 • Řízení komunikace
 • Analytika hromadných e-mailů

 

S Marketing Creatio můžete rozesílat hromadné e-maily cílovému publiku a sledovat odezvu. Vytvořte poutavé e-mailové šablony pro vaše kampaně díky zabudovanému návrháři obsahu. Systém nabízí řadu připravených k použití bloků obsahu pro návrh šablon v režimu WYSIWYG a knihovnu šablon. Můžete také personalizovat své komunikace se zákazníky pomocí maker systému. Marketing Creatio poskytuje všechny nástroje potřebné pro A / B testování pro testování několika verzí e-mailů a určení, která z nich vám přináší více konverzí. Použijte UTM kódy k analýze konverzí a sledujte cestu zákazníků, kteří přijdou na vaše webové stránky z hromadných e-mailů.

Můžete chytře řídit komunikaci se zákazníky - nastavte omezení počtu zpráv za den, týden nebo měsíc a dejte zákazníkům možnost spravovat odběry novinek.

Systém umožňuje uživatelům spravovat efektivitu e-mailových kampaní pomocí přednastavených přehledů a reportů. Analyzujte kliknutí hromadných e-mailů: využijte diagram kliknutí v Marketing Creatio pro určení nejlepšího času pro komunikaci se svým publikem. Pomocí teplotní mapy kliknutí můžete identifikovat nejpopulárnější odkazy v hromadných e-mailech a lépe porozumět zájmům a potřebám svého publika.

Personalizovaný emailový marketing

Event management

 • Událostí
 • Analytika událostí

 

Použijte Marketing Creatio na plánování a řízení všech událostí: promoakcí, kampaní uvedení produktu na trh, konferencí, webinářů a dalších akcí. Systém umožňuje sledovat termíny a místa, plánovat rozpočet a přiřadit tým, cílový segment publika na základě požadovaných kritérií a sledovat reakce publika na pozvánku. Použijte analytické nástroje ke sledování efektivity událostí a získaní lepšího přehledu díky segmentaci publika dle odezvy.

Event management

Řízení procesů

 • Vizuální návrhář procesů
 • Knihovna procesů
 • Monitorovaní procesů a analytika

 

S Creatio můžete automatizovat klíčové byznys procesy pomocí vizuálního návrháře – nakreslete schéma procesu v BPMN pomocí zabudovaných prvků pro vytváření aktivit, práci se stránkami, zpracování dat a vyvolání externích služeb. Vizualizujte si procesní data pomocí vlastních přehledů, identifikujte a odstraňte překážky ve svých procesech díky žurnálu procesů. Využijte best practice procesů, upravte je nebo vytvořte nové, aby přesně odpovídaly vašim požadavkům.

Řízení procesů

Nástroje pro zvýšení produktivity

 • Úkoly a kalendář
 • E-maily
 • Hovory
 • Interní sociální síť
 • Obohacení dat ze sociálních sítí
 • Dashboardy
 • Znalostní báze
 • Marketing Creatio nabízí pokročilé nástroje pro zvýšení produktivity:

  Úkoly a kalendář: vytvořte osobní nebo skupinové úkoly spojené s kontakty, příležitostmi nebo dokumenty. Synchronizujte své úkoly a kalendář s Kalendářem Google a Microsoft Exchange a dostávejte oznámení a připomenutí v komunikačním panelu.

  E-maily: spravujte e-maily ze všech vašich e-mailových schránek v jednom prostředí Sales Creatio díky integrace s MS Exchange a Gmail. E-mail může být spojen s firmou, příležitostí nebo jiným souvisejícím objektem.

  Hovory: sledujte kompletní historii komunikace v komunikačním panelu, nastavte tlačítka pro rychlou volbu, využijte možnosti volaní, dokonce i s použitím video, jiným uživatelům systému zcela zdarma!

  Interní sociální síť: získejte novinky a upozornění různých kanálů na nejnovější příležitosti, projekty nebo kontakty s možností "likenout" a okomentovat různé příspěvky na nástěnce.

  Sociální sítě: využijte výhod zabudované integrace se sociálními sítěmi k získání dodatečných informací o firmách nebo kontaktech z Facebooku nebo Twitteru.

  Dashboardy (přehledy): zobrazte relevantní statistické údaje a ukazatele jako grafy, vytvářejte seznamy nejdůležitějších informací a sledujte své výsledky.

  Znalostní báze: využijte výhod online knihovny, kam se ukládají články, skripty, pokyny pro nové zaměstnance, šablony dokumentů, prezentace, odpovědi na často kladené otázky a další užitečné materiály. Uživatelé mohou likenout příspěvek a sdílet nápady a poznámky, což pomáhá ostatním uživatelům rychle a snadno najít nejpopulárnější prezentaci nebo nejužitečnější odpověď.

Nástroje pro zvýšení produktivity

Návrhář systému

 • UI přizpůsobení
 • Uživatelské přizpůsobení
 • Flexibilní lokalizace systému
 • Uživatelské role a oprávnění
 • Žurnál aktivit

 

Přizpůsobte Marketing Creatio svým unikátním byznys cílům a požadavkům - nastavte prostory, zobrazíte / skryjte systémové sekce pro různé role uživatelů nebo přidejte logo společnosti a použijte firemní barvy, uspořádejte, přidejte a odeberte číselníky, datová pole nebo celé stránky. Aplikace má průvodce a designéry pro úpravu objektů, stránek a procesů. Použijte je pro úpravu zobrazení dat nebo logiky bez programování.

V Marketing Creatio jste schopni udělit nebo odepřít přístup k jednotlivým záznamům nebo skupinám záznamů, stejně jako určit, které sekce jsou dostupné různým rolím. Žurnál aktivit ukládá evidenci všech operací s kritickými daty a umožňuje rychlé vyhledávání informací a chronologie všech událostí v systému.

Návrhář systému