360° pohled na zákazníky

 • Správa databáze klientů
 • Kompletní profil
 • Segmentace zákazníků
 • Historie komunikace a interakcí
 • Obohacení dat ze sociálních sítí
 • Vyhledávání a sloučení duplicit
 • Analytika zákaznických dat

 

Vytvořte jednotnou databázi kontaktů a dodavatelů vaší společnosti, získejte jejich důvěru předvídáním jejich chování a preferencí při nákupu. Díky Creatio si můžete vytvořit jejich kompletní profily –nestačí-li informací, systém na to upozorní. Díky nástrojům inteligentního obohacování dat ze sociálních sítí lze chybějící údaje doplnit informacemi z profilu klienta na Facebooku nebo Twitteru.

S Sales Creatio se správa databáze zákazníků stavá jednodušší – můžete vyhledat a odstranit duplicitní záznamy, provést důkladnou analýzu, identifikovat zákazníky, kteří by mohli pomoct vaší společnosti růst. Systém sleduje každou interakci s firmou nebo kontaktem, včetně schůzek a hovorů, smluv, objednávek a faktur. Sales Creatio nabízí rozšířené nástroje pro segmentaci a umožňuje si vytvořit vlastní segmenty dle oboru, příjmu, priority nebo jiných parametrů, které si vyberete. Přizpůsobitelné přehledy v Sales Creatio pomáhají mít pod kontrolou klíčové ukazatele a efektivitu práce.

360° pohled na zákazníky

Nástroje pro spolupráci

 • Komunikační panel
 • Úkoly a kalendář
 • E-maily
 • Hovory
 • Interní sociální síť
 • Analytika

 

Sales Creatio nabízí pokročilé nástroje pro spolupráci, které pomohou zvýšit produktivitu vašeho týmu:

Komunikační panel: Volejte, spravujte e-maily, schvalujte smlouvy a komunikujte s kolegy přímo v systému.

Úkoly a kalendář: Vytvořte osobní nebo skupinové úkoly spojené s kontakty, příležitostmi nebo dokumenty. Synchronizujte své úkoly a kalendář s Kalendářem Google a Microsoft Exchange a dostávejte oznámení a připomenutí v komunikačním panelu.

E-maily: Spravujte e-maily ze všech vašich e-mailových schránek v jednom prostředí Sales Creatio díky integrace s MS Exchange a Gmail. E-mail může být spojen s firmou, příležitostí, objednávkou nebo jiným souvisejícím objektem. 

Hovory: Sledujte kompletní historii komunikace v komunikačním panelu, nastavte tlačítka pro rychlou volbu, využijte výhod nahrávání hovorů. Kromě toho mohou uživatelé Creatio volat a dokonce i s použitím video jiným uživatelům systému zcela zdarma!

Interní sociální síť: Získejte novinky a upozornění různých kanálů na nejnovější příležitosti, projekty nebo kontakty s možností "likenout" a okomentovat různé příspěvky na nástěnce.

Nástroje pro spolupráci

Řízení procesu

 • Vizuální návrhář procesů
 • Průvodce pro rychlé modelování procesů
 • Zabudované obchodní procesy
 • Knihovna procesů
 • Monitorovaní procesů a analytika

 

Použijte Sales Creatio pro modelování procesů prostřednictvím zabudovaných prvků pro vytváření aktivit (úkoly, hovory a e-maily), práci se stránkami, zpracování dat a vyvolání externích služeb. Jednoduše si nastavte posloupnost akcí a vlastníky i Creatio automaticky vytvoří potřebné schéma v BPMN. Zabudované v Sales Creatio best practice procesy vám pomůžou splnit a překonat prodejní plány, zjednodušit každodenní rutinu a zvýšit loajalitu zákazníků.

S Sales Creatio můžete automatizovat veškeré interní procesy - od schválení dokumentu až po komplexní projekty s více týmy. Monitorujte a analyzujte veškeré metriky realizace procesu (doba trvání, průměrná doba realizace, maximální a minimální hodnoty, atd.) za použití různých proměnných (vlastníci, obory, produktové řady, atd.) Vizualizujte si procesní data pomocí vlastních přehledů, identifikujte a odstraňte překážky ve svých procesech díky žurnálu procesů.

Řízení procesu

Řízení leadů

 • Generace leadů
 • Kvalifikace leadů
 • Rozdělení leadů
 • Předání obchodnímu oddělení
 • Analytika leadů

 

Vytvářejte, kvalifikujte a rozdělujte leady v rámci systému. Nechte Sales Creatio automatické ověření údajů, vytvoření nového kontaktu a podporu během procesu řízení leadů. Sloučte duplicitní leady, propojte lead na odpovídající firmu, obohaťte data leadu, aby byl plně připraven k obchodu. Sales Creatio může pomoci rozdělovat leady na základě potřeb potenciálních zákazníků, profilu (polohy, oboru, rozpočtu), na základě aktuální vytížeností pracovníků telemarketingu nebo obchodníků. V případě, že lead nebyl kvalifikován, může být zařazen do marketingové kampaně k dalšímu rozvoji.

Předejte své leady obchodnímu oddělení - zaznamenávejte historii komunikace v souladu s procesem prodeje. Připraven-li zákazník k objednávce, spusťte odpovídající proces jediným kliknutím. Použijte přehledy k analýze množství leadů a kvality nových zájemců, míry konverze atd. To vše vám pomůže zvýšit konverzi leadů ve skutečný obchod.

Řízení leadů

Řízení příležitostí

 • Sledování příležitostí
 • Historie příležitostí
 • Zabudované obchodní procesy
 • Zahájení prodeje
 • Kvalifikace
 • Analýza potřeb
 • Prezentace
 • Vypracovaní a předložení nabídky
 • Vyjednávání a taktika prodeje
 • Smlouvy
 • Pipeline
 • Analytika obchodů

 

Spravujte všechny příležitosti v Sales Creatio - definujte taktiku pro každou příležitost, identifikujte klíčové rozhodující osoby, sledujte konkurenci, analyzujte jejich silné a slabé stránky. Vytvářejte odhady na základě rozpočtu firmy, fáze příležitosti a pravděpodobnosti. Pro každou příležitost, bez ohledu na její stav, sledujte její kompletní historii: aktivity, e-maily, nabídky, diskuze, soubory a poznámky.

Využijte zabudovaných best practice procesů pro firemní prodeje, jejichž cílem je šíření osvědčených postupů pro delší prodejní cyklus, díky kterým se výrazně zvyšuje šance obchodníku pro úspěšné uzavření obchodu. Použijte Sales Creatio pro analýzu efektivity v každé fázi příležitosti - sledujte konverzi mezi fázemi, porovnejte pipeliny jednotlivých obchodních zástupců či oddělení. Systém umožňuje zjistit více o každé fáze příležitosti a sledovat množství příležitostí v této fázi a objem prodeje obchodních zástupců. Získejte komplexní statistiku příležitostí v Sales Creatio.

Řízení příležitostí

Objednávky a faktury

 • Evidence objednávek
 • Historie objednávek
 • Jediné rozhraní pro správu objednávek
 • Dodací a platební kalendář
 • Schvalovaní objednávek
 • Faktury
 • Analytika

 

Použijte Sales Creatio pro snadnou správu objednávek - klasifikujte objednávky podle typu firmy, seskupujte objednávky dle fází, rozpočtů, produktů nebo služeb, vlastníků, atd., vytvořte zásobovací dodací kalendář. Systém umožňuje sledování kompletní chronologie aktivit, dokumentů a komunikace pro každou konkrétní objednávku. Jediné okno pro zpracování objednávky vám umožní vytvořit objednávku pomocí přednastavené šablony, zvolit produkty a vystavit fakturu.

Systém umožňuje uživatelům seskupovat produkty dle dodání, vystavené faktury a smlouvy dle harmonogramu dodání. Použijte proces schvalovaní objednávky, nebo snadno upravte ji podle svých potřeb. Vystavujte faktury s použitím standardních šablon Sales Creatio. Systém připomene vlastníkovi o blížícím se datu platby. Analytické nástroje Creatio vám pomůžou určit problematická místa procesu zpracování objednávek a zajistit jejich včasné plnění.

Objednávky a faktury

Řízení prodejů v terénu

 • Řízení prodejů v terénu
 • Pravidla pro prodej v terénu
 • Mobilní objednávky

 

Řiďte obchodních zástupců pomocí jediného okna v Sales Creatio. Zobrazujte body na mapě, sledujte skutečné návštěvy díky geo tagům přihlášení zástupců v každém z prodejních míst. Nastavte pravidla pro práci "v terénu" s různými kategoriemi zákazníků. Systém vždy doporučuje další krok vaší návštěvy zákazníka: check-in, prezentace zboží, demo, výběr produktu nebo zadání objednávky. Každý obchodní zástupce může v systému zaznamenat výsledky bezprostředně po setkání / návštěvě.

Spravujte mobilní objednávky v Sales Creatio. Přiložte elektronické verze a fotografické kopie smluv, sledujte detaily objednávek a historii změn.

Řízení prodejů v terénu

Odhad prodejů

 • Odhady prodejů založené na proměnlivých kritériích
 • Analýza pokroku splnění a překročení plánu prodejů

 

Vybudujte odhady prodejů založené na různých kritériích - můžete snadno plánovat objemy prodeje dle obchodníků, firem nebo oborů.

Vyhodnoťte pravděpodobnost splnění plánu prodejů pomocí nástrojů pro analýzu plán vs. realita - pomocí Sales Creatio manažeři mohou snadno analyzovat efektivitu obchodníků a proces dosažení obchodních cílů se stává průhledným. Porovnejte ukazatele napříč obdobími a aplikujte inteligentní filtrování pro získání informací, které potřebujete během několika vteřin.

Správa smluv

 • Jednotná databáze smluv
 • Tiskové sestavy
 • Schvalovaní smluv
 • Analytika

 

Snadná správa všech smluv, souvisejících specifikací a dalších dokumentů pomocí Sales Creatio. Přiložte elektronické verze a fotografické kopie smluv, sledujte detaily smluv a historii změn. Vytvořte připravené k tisku dokumenty během několika sekund díky standardním šablonám, ušetříte čas schválení smlouvy pomocí předem definovaného postupu krok za krokem.

Využijte systém pro analýzu dynamiky sjednaní obchodů a k identifikaci překážek. Sales Creatio poskytuje statistické údaje a pomáhá sledovat splatnost smluv, které vyžadují neodkladnou reakci.

Správa smluv

Řízení projektů

 • Jednotný katalog produktů
 • Správa katalogu produktů
 • Vlastnosti produktu
 • Výběr produktu
 • Vyhledávaní pomocí filtrů

 

Ukládejte všechny své produkty a služby v Sales Creatio bez ohledu na jejich složitost a velikost. Integrujte katalog s ERP systémem a mějte data aktuální. Udržujte hierarchii katalogu produktu založenou na struktuře vašeho produktového portfolia. Určete různé atributy, které umožní strukturovat a organizovat v systému produktový katalog a jednoduše vybírat produkty, které vyhovují potřebám klienta.

Spravujte objednávky v jediném okně pro výběr produktu. Při zadávání objednávky zjistěte dostupnost dané položky na skladě, určete počet požadovaných položek a projednejte každou položku se zákazníkem. Můžete snadno najít správné produkty v rozsáhlém katalogu díky vyhledávání pomocí filtrů a navigaci.

Řízení projektů

Automatizace toku dokumentů

 • Databáze dokumentů
 • Schvalovaní dokumentů
 • Spojené dokumenty

 

Použijte Sales Creatio pro snadnou správu dokumentů - sledujte dokumenty v systému, určujte jejich typy a spojte je se zákazníky, příležitostmi, objednávkami, atd. Připojte skeny a kopie dokumentů, vytvářejte nové dokumenty pomocí přednastavených šablon a vyplňujte je daty ze systému. Ukládejte historii schvalovaní a chronologii aktivit pro každý dokument.

Sales Creatio nabízí automatizovaný proces schvalování dokumentu. Systém informuje majitele o schválení dokumentu. Systém také umožňuje nastavit spojení mezi dokumenty a rychle přecházet z jednoho dokumentu do druhého.

Automatizace toku dokumentů

Řízen projektů

 • Řízen projektů
 • Naplnění projektu
 • Analytika projektu

 

Využijte výhod efektivně řídit v Sales Creatio interní i externí projekty - řiďte plánovanou a skutečnou pracovní vytíženost, čas a náklady pro výpočet efektivity projektů. Systém pomáhá identifikovat překročení výdajů projektu a připomene vám nadcházející termín. Sledujte rozvoj projektu na základě analýzy a rozdělujte pracovní úlohy v reálném čase. Přizpůsobujte přehledy pro monitorování a analýzu klíčových projektových metrik.

Řízen projektů

Mobilní prodeje

 • Firmy a kontakty
 • Úkoly a schůzky
 • Příležitosti
 • Leady
 • Sociální síť
 • Online a offline režimy

Mějte veškeré důležité informace o vašich zákaznících po ruce v libovolném mobilním zařízení: přidávejte nové firmy a kontakty, pište SMS nebo volejte přímo z mobilní aplikace. Můžete použít svůj chytrý telefon nebo tablet k plánování aktivit, schůzek nebo hovorů a ukládaní všech svých prezentací do znalostní báze pro jejich využití během návštěvy zákazníka. Díky mobilní aplikaci Sales Creatio můžete sledovat historii každého řešení, zjišťovat podrobnosti a plánovat další kroky, zkoumat potřeby a preference zájemců, sledovat stavy leadů v reálném čase. Použijte firemní sociální síť v chytrém telefonu nebo tabletu k odesílání příspěvků a spolupráci se svým týmem. Aplikace můžete používat v online i offline režimu.

Mobilní prodeje

Management znalostí

 • Znalostní báze
 • Struktura znalostní báze

 

Znalostní báze je online knihovna, kam se ukládají články, skripty, pokyny pro nové zaměstnance, šablony dokumentů, prezentace, odpovědi na často kladené otázky a další užitečné materiály. Znalostní báze má vlastnosti sociálních sítí - uživatelé mohou likenout příspěvek a sdílet nápady a poznámky. To pomáhá ostatním uživatelům rychle a snadno najít nejpopulárnější prezentaci nebo nejužitečnější odpověď.

Segmentujte články v rozsáhlé znalostní báze pro rychle vyhledávání nejčastěji používaných dokumentů a návodů. Přidaní tagů (klíčových slov) a odkazů mezi články umožní ještě snazší vyhledávání záznamu.

Management znalostí

Synchronizace a integrace

 • Import dat z / do Excelu
 • Integrace s MS Exchange
 • Integrace s Google
 • Práce s e-maily přes IMAP / SMTP

 

Sales Creatio nabízí zabudované nástroje pro import dat a integraci:

Excel: rychlé importujte nebo exportujte firmy a kontakty, katalog produktů, dokumenty a faktury, atd.

Microsoft Exchange: proveďte bezproblémovou integraci pro zjednodušení procesů synchronizace e-mailů, kontaktů a úkolů. Můžete nastavit synchronizační frekvenci (denně, každou hodinu nebo častěji), a mějte vždy po ruce všechny důležité údaje.

Google: synchronizujte e-maily, kalendář a kontakty s vaším účtem. Obousměrná integrace umožňuje posílat e-maily nebo spravovat svůj kalendář bez přepínaní mezi aplikacemi.

IMAP / SMTP: udržujte kompletní historii e-mailové komunikace s klientem v Sales Creatio bez ohledu na poskytovatele e-mailové služby - odesílejte a přijímejte e-maily bez odhlášení z aplikace.

Synchronizace a integrace

Návrhář systému

 • UI přizpůsobení
 • Uživatelské přizpůsobení
 • Vizuální návrhář obsahu
 • Přizpůsobení mobilní aplikace
 • Uživatelské role a oprávnění
 • Integrace s LDAP
 • Žurnál aktivit

 

Sales Creatio umožňuje uživatelům personalizovat aplikaci přizpůsobením prostoru, zobrazením / skrytím systémových sekcí pro různé role uživatelů nebo přidáním loga společnosti a použitím firemních barev. Využijte zjednodušených lokalizačních nástrojů pro podporu vícejazyčného prostředí ve vaší organizaci a kombinujte několik jazyků v jednom rozhraní. Použijte průvodce a designéry pro úpravu zobrazení dat nebo logiky bez programování. Systém nabízí knihovnu hotových prvků, které mohou být použity k vytvoření vlastních dokumentů, e-mailů, faktur, jakož i nástroje pro práci s obsahem. Můžete snadno použít průvodce i pro přizpůsobení mobilní aplikace.

V Sales Creatio jste schopni udělit nebo odepřít přístup k jednotlivým záznamům nebo skupinám záznamů. Žurnál aktivit ukládá evidenci všech operací s kritickými daty a umožňuje rychlé vyhledávání informací a chronologie všech událostí v systému.

Návrhář systému