Profesionální služby

 

My v Creatio jsme inspirováni k vytvoření špičkových technologií pro procesně řízené CRM. Zatím co jsme se zaměřili na vývoj a aktualizaci produktů, našich 400+ partnerů poskytuje implementaci a poradenské služby pro produkty Creatio.

Metodika implementace

Metodika implementace Creatio je založená na PRINCE2, celosvětově uznávaném přístupu k řízení projektů, který pomáhá výrazně zkrátit harmonogram projektu, zlepšit komunikaci mezi členy týmu a dodávat komplexní řešení, které splňuje všechny požadavky podnikatelského záměru. Přístup PRINCE2 obsahuje následující etapy realizace projektu: Vypracování, provedení, přechod a provoz.

Vypracování

Určení cílů a úkolů projektu

Definice vize projektu

Provedení

Přizpůsobení a dodání řešení

Přechod

End-to-end testování

Provozní testování

Zkušební provoz

Provoz

Dokončení projektu

Zahájení podpory

Posouzení výsledků

Vypracování

Během fáze vypracování společně stanovíme projektové milníky, jeho koncept a určíme cíle a úkoly.

Projektová listina

Projektové stanovy je základní dokument, který definuje dohody a cíle projektu. Při přípravě projektových stanov důkladně studujeme veškeré potřeby zákazníka, abychom definovali výsledky projektu a časový harmonogram.

Koncept projektu

Koncept projektu je vytvořen na základě obchodních případů zákazníka a popisuje kompletní zkušenosti uživatelů, včetně pracovních postupů mimo systém. To umožňuje společné pochopení fungování systému.

Provedení

Produkty Creatio jsou dodávány k zákazníkovi jako samostatné funkční bloky připravené k použití. Naše skupina technického poradenství poskytuje navrhnutí designu, adaptaci systému a testování funkčnosti při každé dodávce. Jakmile je etapa Provedení dokončena, systém je vyladěn podle vašich požadavků.

Návrh designu

Každý váš požadavek je zdokumentován: logika systému, integrace, přednastavené zprávy, jakož i testovací případy nutné pro přizpůsobení systému.

Adaptace a testování

Odborníci Creatio nakonfigurují systém tak, aby odpovídal vašim požadavkům. Váš tým testuje a ověřuje úpravy.

Dodávka funkčních bloků

Jakmile náš vývojový tým představí přizpůsobené řešení, spolu systém testujeme..

Testování řešení zákazníkem

Váš tým otestuje systém na místě, ověří jeho provoz spuštěním testovacích případů a poskytuje zpětnou vazbu.

Přechod

V této fázi vaše pracovní skupina testuje kompletní funkčnost systému a vaši zaměstnanci se naučí pracovat v systému..

Testovací provoz

Tým Creatio provede kompletní testování systému a dodá produkt vaší pracovní skupině až po dokončení testovaní případů.

Provozní zkouška

Po školení testovací skupina začne pracovat v systému. Odborníci Creatio mohou dohlížet na uživatele v prvních dnech v případě potřeby..

Zkušební provoz

Odborníci Creatio školí všechny vaše zaměstnance a pilotní skupina začne pracovat v systému.

Provoz

Tato fáze zahrnuje formální ukončení projektu, analýzu a plánování. Prohlášení o přijetí je podepsáno a Creatio provádí průzkum spokojenosti uživatelů a spouští podporu projektu..

Finalizace projektu

Odborníci Creatio prezentují výsledky projektu a funkčnost systému při osobním setkání. Po podepsání potřebných dokumentů se obě strany dohodnou na dalších opatřeních.

Zahájení podpory projektu

Všichni vaši zaměstnanci nyní pracují v systému. Manažer zákaznického úspěchu je přiřazen pro podporu vašeho systému..