Řízení podnikových procesů

 • Návrhář procesů
 • Technologie řízení podnikových procesů
 • Knihovna procesů
 • Monitorování procesů a analýza

Creatio poskytuje kompletní sadu nástrojů pro efektivní správu podnikových procesů, včetně modelování procesů, jejich realizace, monitorování a analýzy. Modelujte toky procesu pomocí předem nastavených prvků pro vytváření aktivit (úkoly, hovory a e-maily), práci se stránkami, zpracování dat a spuštění externích služeb. Využijte zabudované procesy založené na postupech osvědčených v oboru, stejně jako šablony byznys procesů v Marketplace pro rychlejší start používaní systému. Všechny provedené procesní kroky jsou uloženy v systému a pomáhají vám efektivněji sledovat a analyzovat proces a jeho výsledky. Sledujte metriky výkonnosti procesu (trvání, průměrná doba realizace, maximální a minimální hodnoty). Vizualizujte procesní data pomocí vlastních dashboardů. Identifikujte a odstraňte překážky ve vašich procesech pomocí snadno použitelného protokolu procesů.

Řízení podnikových procesů

Správa případů

 • Návrhář případů
 • Technologie správy případů
 • Analýza případů

Správa nestrukturovaných, "nezkrocených" procesů je flexibilněji s Dynamic Case Management (DCM). DCM nabízí pružné, založené na kontextu modely, které umožňují uživatelům dynamicky vybírat nejlepší cestu a sadu aktivit pro dosažení úspěšnějších a optimalizovaných výsledků. Automatizujte nestrukturované procesy pomocí přizpůsobení systému a přístupu DCM. Jedinečná synergie Řízení Podnikových Procesů a Správy Případů poskytuje novou úroveň agility pro zefektivnění klíčových akcí ve vaší organizaci. Přidejte klíčové fáze procesu a možné kroky na každé etapě - a proces je připraven k použití. Pomocí nástrojů drag-n-drop můžete lehce změnit posloupnost procesních fází a přesouvat potřebné kroky mezi různými fázemi. Získejte kompletní analýzu o spuštění případu v reálném čase pro podporované daty rozhodnutí o tom, jak optimalizovat případy a rychleji dosáhnout pozitivních výsledků.

Správa případů

Návrhář systému

 • Průvodce sekcemi
 • Byznys pravidla
 • UI přizpůsobení
 • Nastavení reportů
 • Mobilní aplikace
 • Import dat a synchronizace
 • Konfigurace pro vývoj

Přizpůsobte si téměř všechno na platformě Creatio - od struktury sekcí a podnikové logiky až po systémový vzhled podle firemního stylu. S průvodcem sekcemi můžete vytvořit nové sekce v Creatio a upravit existující: změňte datová pole, jejich rozmístění, přidejte nebo skryjte pole, karty a detaily. Pomocí Návrháře Systému nastavte pracovní místa, zobrazte / skryjte sekce systému pro různé uživatelské role nebo přizpůsobte aplikaci přidáním loga společnosti a použitím firemních barev. Pomocí průvodce mobilní aplikace můžete přidávat nebo skrývat různé sekce systému a jinak personalizovat vaši mobilní aplikaci. Studio Creatio má otevřenou konfiguraci, která umožňuje rozšířit funkčnost téměř jakékoliv aplikace. Platforma má víceúrovňovou architekturu SaaS, která využívá spolehlivé technologie HTML5 a AJAX.

Návrhář systému

Základní konfigurace

 • Správa organizační struktury
 • Správa úkolů
 • Řízení interní a externí komunikace
 • Správa kontaktních osob a firem

Vytvářejte plány zapojení nových zaměstnanců a řiďte další HR aktivity. Spravujte úkoly v rámci procesu. Naplánujte si práci, úkoly a schůzky pomocí pohodlného kalendáře v Creatio. Vytvořte osobní nebo skupinové úkoly propojené s kontakty nebo synchronizujte své úkoly a kalendář s Kalendářem Google a Microsoft Exchange. Využijte upozornění systému k získávání nejnovějších informací o svých aktivitách. Komunikujte se svým týmem a zákazníky přímo ze systému. Telefonujte, spravujte e-maily, schvalujte smlouvy a spolupracujte v messengeru a podnikové sociální síti pomocí Komunikačního panelu. Uživatelé Creatio mohou komunikovat mezi sebou prostřednictvím IP telefonie (včetně videohovorů) zcela zdarma. Vytvořte jednotnou databázi všech zákazníků, prodejců, poskytovatelů, partnerů a konkurentů. Obohacujte data ze sociálních sítí, udržujte historii komunikace, firemní strukturu a snadno analyzujte data.

Základní konfigurace

Mobilní aplikace

 • Práce mimo kancelář
 • Podpora online a offline provozu
 • Přizpůsobení mobilní aplikace

Použijte mobilní aplikaci Creatio jako vzdálené pracoviště s okamžitým přístupem k datům zákazníků, kalendáři, mobilnímu feedu, dashboardům a analytickým nástrojům. Synchronizujte své aktivity s plány vašich kolegů a sledujte aktuální události vaší společnosti v režimu 24/7. Mobilní aplikace může být nainstalována na mobilních zařízeních s operačními systémy Android, iOS a Windows Phone. Aplikaci lze použít v režimu online i offline. Přidejte nebo skryjte pracovní prostory a sekce. Přizpůsobte stránky mobilní verze systému pomocí průvodce mobilní aplikace.

 

Mobilní aplikace

Bezpečnost a správa

 • Správa přístupových práv
 • Podpora WebSSO
 • LDAP integrace
 • Logovaní akcí

Creatio zajišťuje ochranu dat a víceúrovňovou ochranu před neoprávněným přístupem. Snadno spravujte přístupová práva pro uživatele a skupiny. Udělte nebo odepřete přístup k jednotlivým záznamům nebo skupinám záznamů a určete, které sekce jsou k dispozici pro určité uživatelské role. Rychle a bezpečně spravujte uživatelské role pomocí technologie Single Sign-On (WebSSo) pro zjednodušení přihlašovacího procesu a zajištění hladké implementace Creatio do firemního IT prostředí díky centralizované správě uživatelů. Použijte pověření služby Active Directory pro přístup k Creatio. Logovaní akcí umožňuje ukládání záznamů o všech důležitých datech pro operace a rychlé získaní potřebných informací nebo pochopení chronologie událostí v systému.

Bezpečnost a správa