Základní Byznys Premium
Subscription
Aplikace je hostována v cloudu

% z ceny licencí

Nabízeno zdarma v rámci předplatného

10%
ne méně než$ 700
15%
ne méně než $ 14 000
On-Site
Aplikace je umístěn in-house klientem

% z ceny licencí

20% 25%
ne méně než $ 700
30%
ne méně než $ 14 000

TMaximální doba odezvy (případy 1. priority)

4 hodiny 1 hodina 30 minut

Maximální doba odezvy (případy 2. až 4. priority)

8 hodin 4 hodiny 2 hodiny

Provozní doba (ET, UTC - 5)

8.00 – 18.00
(pondělí-pátek)
8.00 – 18.00
(pondělí-neděle)
24/7

Neomezený počet případů

Konzultace o instalaci a konfiguraci softwaru

Konzultace o funkčnosti

Konzultace o přizpůsobení
S pomocí uživatelského přizpůsobení nástrojů

Konzultace o konfiguraci a vývoji na platformě Creatio

-

Identifikace a odstranění softwarových poruch

Aktualizace na nové verze a poskytování kritických aktualizací

Přístup k community Creatio

Offline podpora
Email, creatio.community
Online podpora
Konzultace telefon, připojení ke vzdálené ploše
-

Řízení priorit

- -

Specializovaný Manažer zákaznického úspěchu (po celou dobu užívání produktu)

- -

Dodatečné podmínky

  • Nákup balíčku podpory je povinný při nákupu softwarových licencí / předplatného.
  • Všechny poradenské služby jsou poskytovány jednomu kontaktu na straně klienta.
  • Balíčky podpory jsou zakoupeny na dobu ne kratší než jeden rok pro všechny produkty, které jsou používány klientem.
  • Při nákupu balíčku podpory musí klient používat jednu z oficiálních verzí produktů Creatio.
  • Všechny bezplatné aktualizace produktu zahrnuté do nákupu licence nezahrnují dodatečné služby (kromě konzultací).
BasicByznysPremium
SubscriptionOfferto senza costi aggiuntivi come parte della sottoscrizione10%15%
On-Site15%20%25%
Tempo massimo di risposta (1 caso)4 ore1 ora30'
Tempo massimo di risposta (2 - 4 caso)8 ore4 ore2 ore
Ore di servizio (ET, UTC - 5)8.00 – 18.00 (Lunedì– Venerdì)8.00 – 18.00 (Lunedì– Sabato)24х7